Nó bắt đầu tự lập một facebook khác bằng 1 email khác và tất nhiên không Add mình và nó tuyên bố chẳng add ai là người quen hoặc thân trong gd nó chỉ add bạn nó thôiiiii

Nó bắt đầu tự lập một facebook khác bằng 1 email khác và…tất nhiên không Add mình( và nó tuyên bố chẳng add ai là người quen hoặc thân trong gd, nó chỉ add bạn nó thôiiiii) !!!?
( sau đó nó có hỏi mấy thứ và nói mẹ nên dạy con những kỹ năng abc để sau này con abc…) ợ ợ ợ
Tiếp đến nó nói như này khi tôi giúp 1 số việc, tay vỗ vỗ má mẹ “ con cảm ơn và rất yêu mẹ, thật hãnh diện về mẹ” ???
Tôi đang bắt đầu thấy mình có tý tự tin vì nó tin tôi và cho tôi làm bạn thân nhất.
Nhưng tôi cũng bắt đầu thấy nhồn nhột khi bắt đầu chuyển sang giai đoạn nấc thang mới: “ làm mẹ đứa trưởng thành”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *