Bài số 4067 Chỉ Là Chỉ là lỡ giấc mơ thôi Vì sao nước mắt ngấn đôi ngập ngừng

Bài số 4067
Chỉ Là
Chỉ là… lỡ giấc mơ thôi
Vì sao nước mắt ngấn đôi ngập ngừng
Chỉ là… tiếng nói người dưng
Mà sao nỗi nhớ đong từng phút giây
Chỉ là… một cái buông tay
Mà chân ngã trượt tỉnh say vô thường
Chỉ là… một chút dư hương
Mà sao dạ mãi vấn vương tủi sầu
Chỉ là… mấy hạt mưa ngâu
Dễ nào lũ quạ bắc cầu để sang
Chỉ là… lệch phím tơ đàn
Mà sao biệt cách muôn vàn trùng xa.
Nguyetle
1/7/2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *