Hihi em chào că nhà SAU BAO NGÀY ĂN KHO QUẸT Hi em mới moi được em ghê này về nhà của em

Hihi em chào că nhà. SAU BAO NGÀY ĂN KHO QUẸT. Hi em mới moi được em ghê này về nhà của em. Vì em nhà nghèo mà muốn ghê tay 14. Nên tới tôi hôm qua mới moi em âý về nhà được. Hihihi nhưng em bị một sư cô lâ khi người ta mang tới phải mãi chân lại. Trời ơi nguyên cái nhà của em toàn là bột cây o. Thế là em và 2 em của em don nguyên cái nhà còn hơn là đơn nhà ăn tết. Hihihi dọn tới nữa đêm luôn. Că nhà nhìn mặt em mình ne. Tuy mệt nhưng vẫn tươi như cái bông hoa vậy a . Vì nhà nghèo mà rước được em âý về nên em vui quá. Nhưng em bị sư cô nữa là. Ghê lớn quá hình như o được phu hợp với nhà em vì bô ghê gồm 4 cái ghế dua 1 cái ghế dài. 2 cái ghế nho. cai ghê cao. Em bỏ bớt 2 cái ghế dua lại rồi mà đế vào hơn nữa cái nhà. Vì nhà em nhỏ xúi. Chú bán nói lấy bô tay 10 là vừa. Còn bô tay 14 là bô Đại. Nhưng em thấy bô tay 10 ôm nhom hà o chịu. Còn bô tay 14 no u nữa hà. Mẹ nói em vừa ham ăn và đối con mắt. Làm gì cũng nhiều mà ăn chút xíu. Mẹ nói em mua gì cũng đời lớn hết o nhìn coi co phu hợp o. Hihihi bi la nhưng em vui quá vì mua được món mà em vừa y. Nhưng sao hôm nay em mới bị thâm nha . Hihihi o thế nhắc tay chân lên nổi hi nhưng em vui lắm nha vì tư nay nhà của em co ghê ngồi rồi. Em là vậy thích thì danh dùm rang mua cho bằng được. Tha em ngồi dưới đất chứ ghê em o vừa y cho em cũng o bao giơ nhận. Với că nhà là niềm vui nhỏ. Nhưng với em là niềm bui lớn hihihi nên em mới chia sẽ cùng că nhà thân yêu em chào că nhà em gặp că nhau nha. Yêu că nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *