Cảm ơn các chu Các anh vă các em đâ gửi những lôi chúc thân thương cho Trang Đại Da vâng Trang Đại nhận được hêt tất că nhưng em hông dám cảm ơn vi em nơ lời cảm ơn của că nhà quá nhiều

Cảm ơn các chu..Các anh vă các em đâ gửi những lôi chúc thân thương cho Trang Đại.. Da vâng Trang Đại nhận được hêt tất că nhưng em hông dám cảm ơn vi em nơ lời cảm ơn của că nhà quá nhiều. Că nhà hiếu vă o trách em nhé. Buổi tôi thứ tư em chúc că nhà vui khỏe hạnh phúc yêu thương vă ngủ ngon a..Hi thật ra ngày nào em cũng nấu cơm nhưng em chưa khỏe nên o moi că nhà cũng ăn hihihi. Em yêu că nhà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *