Giữa người với người làm gì có chuyện xứng hay không đáng

Giữa người với người làm gì có chuyện xứng hay không đáng?
Một hộp quẹt năm trăm đồng vẫn có thể châm vài chục điếu xì gà tiền triệu, mâm cao cỗ đầy sơn hào hải vị cũng chẳng thể qua mặt khi thiếu đi bát gia vị vài nghìn.
Mọi sự so sánh chỉ nói lên phần khập khiễng, cái gì cũng đều có giá trị của nó, đừng tự đem mình so sánh với người vì tất cả những điều đó khiến bạn thêm phần bất hạnh.
Đại khái thế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *