KHÔNG QUAN TÂM FB cá nhân người post clip sự cố Vĩnh Tân đã bị biến mất nên tôi và nhiều người dẫn lại cũng mất link

KHÔNG QUAN TÂM? FB cá nhân người post clip sự cố Vĩnh Tân đã bị biến mất nên tôi và nhiều người dẫn lại cũng mất link. Nhưng cách “chữa cháy” truyền thông ấy chỉ làm nhân dân thêm căm phẫn. Nhìn màu khói đậm đặc này mà bảo là hơi nước vệ sinh thông…