Khi còn trẻ mình có quyền chọn lựa người mình thương nếu quen nhau hoặc lấy nhau không hợp thì chia tay đường ai nấy đi vì tuổi tác vẫn còn cho phép bước thêm một hay vài lần nữa không được người này thì còn người khác tốt hơn còn bây giờ thì đã quá thời điểm đó rồi thời gian tuổi tác không cho phép ta có quyền chọn lựa cho nên phải chọn chính xác người mình thương và khi cưới rồi chấp nhận miễn trả lại còn không thì ở vậy 1 mình thôi

Khi còn trẻ mình có quyền chọn lựa người mình thương…nếu quen nhau hoặc lấy nhau không hợp thì chia tay đường ai nấy đi vì tuổi tác vẫn còn cho phép bước thêm một hay vài lần nữa…không được người này thì còn người khác tốt hơn…còn bây giờ thì đã quá thời điểm đó rồi…thời gian, tuổi tác không cho phép ta có quyền chọn lựa…cho nên phải chọn chính xác người mình thương và khi cưới rồi chấp nhận miễn trả lại…còn không thì ở vậy 1 mình thôi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *