Thằng nhóc này dốt phải nói là nếu vợ béo bụng thì đưa đến gặp cô Hà chứ lị

Thằng nhóc này dốt, phải nói là nếu vợ béo bụng thì đưa đến gặp cô Hà chứ lị ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *