Đăng hình lúc này thì liệu có like Noel trước để tới ngày đi bán bong bóng rồi nhìn mấy bạn đi chơi lại

Đăng hình lúc này thì liệu có like ?? Noel trước để tới ngày đi bán bong bóng rồi nhìn mấy bạn đi chơi lại ?????? #2cegẽ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *