Nhìn đám lá xanh mướt trên đầu miệng chợt lẩm nhẩm câu hát

Nhìn đám lá xanh mướt trên đầu miệng chợt lẩm nhẩm câu hát…:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *