Dạo này ẻm có cái trò năn nỉ mẹ cho em xem hình em Triết bé nhỏ đi

Dạo này ẻm có cái trò năn nỉ: mẹ cho em xem hình em Triết bé nhỏ đi… Em Triết bé nhỏ là em Triết vậy nè…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *