️ về với thủ đô rồi đây ạ Nhận kèo nhậu tại 85 láng hạ

✈️ về với thủ đô rồi đây ạ Nhận kèo nhậu tại 85 láng hạ. Lẩu nướng Mít Rừng nha :))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *