Người ta sống như những nhành cây mình là những quả dưa leo vừa ngắn vừa tròn nhưng dai giòn và mọng nước

Người ta sống như những nhành cây, mình là những quả dưa leo, vừa ngắn vừa tròn nhưng dai, giòn và mọng nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *