nhà em chả có gì chỉ có vài lát chanh thôi anh ưi

?? nhà em chả có gì, chỉ có vài lát chanh thôi anh ưi……….. Gom order lần cuối ^^ – Lẻ: chốt trước 12h thứ 6 -Sỉ: trước 21h thứ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *