Tình thân mến thân là phải dư lày các bác ạ

Tình thân mến thân là phải dư lày các bác ạ!!!! Cấu đố: hãy kể tên những người có mặt trong ảnh …đang Uống bia!?)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *