Đặc điểm của sunphat đồng

Trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp hay một số các lĩnh vực đời sống sinh hoạt con người, thì việc sử dụng những loại hóa chất hữu cơ, vô cơ càng phổ biến hơn rất nhiều. Một trong số những loại hóa chất hữu cơ được sử dụng đó chính là…