Gương kia ngự ở trên tường Noel ai sẽ ra đường cùng ta Gương cười gương nói thật thà Người yêu ko có ở nhà đi con

” Gương kia ngự ở trên tường Noel ai sẽ ra đường cùng ta Gương cười gương nói thật thà Người yêu ko có ở nhà đi con “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *