Đủ nắng hoa sẽ nở Đủ gió mây sẽ bay Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy

Đủ nắng hoa sẽ nở Đủ gió mây sẽ bay Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *