Trước khi đi phải mua đồ đôi giống nhau cho đỡ quên nhau hehe

Trước khi đi phải mua đồ đôi giống nhau cho đỡ quên nhau hehe ?? ?? =))) thằng chó le chien hết người rủ đi chơiii rồi nha ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *