Nếu mình đánh mất đi nụ cười thì mình chẳng còn cái gì cả

Nếu mình đánh mất đi nụ cười thì mình chẳng còn cái gì cả =)))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *