Cả ngày chỉ muốn người khác thay đổi vì mình đó là ích kỷ chứ không phải yêu

“Cả ngày chỉ muốn người khác thay đổi vì mình, đó là ích kỷ chứ không phải yêu.”???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *