2 tháng ăn bám nữa thôi Sau đó sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều xiền

2 tháng ăn bám nữa thôi. Sau đó sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều xiền ??để đi hết trc khi chống lầy hiha ???

2 thoughts on “2 tháng ăn bám nữa thôi Sau đó sẽ chăm chỉ kiếm thật nhiều xiền”

  1. con cái hư hỏng … ko lo báo hiếu cha mẹ … chưa gi đã lo kiếm tền lấy ck vs du lịch rồi … e buofn cho 2 bác … haiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *