Tao đã chuẩn bị cả album hình thật sự rồi

Tao đã chuẩn bị cả album hình thật sự rồi! Đợi mày đăng quang là bán cho nhà báo lá cải nha con Huỳnh Tiên

2 thoughts on “Tao đã chuẩn bị cả album hình thật sự rồi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *