Tối nay thứ 6 ngày 13 e đi bắt HUNG THỦ tại sân khấu Phú Nhuận lúc 20h30 nhé

Tối nay thứ 6 – ngày 13 , e đi bắt HUNG THỦ tại sân khấu Phú Nhuận lúc 20h30 nhé!!!! ☺️☺️☺️
Em chuẩn bị sẵn rồi nè kkakakaa

8 thoughts on “Tối nay thứ 6 ngày 13 e đi bắt HUNG THỦ tại sân khấu Phú Nhuận lúc 20h30 nhé”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *