Thật sự bị kín cả 2 bên cửa hàng lẫn gác xép rùi

Thật sự bị kín cả 2 bên cửa hàng lẫn gác xép rùi. ??❤️ vừa làm vừa bán cho nó vơi đi mà chưa vơi dc tí nao:))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *