Sáng thứ 7 Lại sang chảnh rồi Từ hôm sau chắc theo chân bám gót Bùi Minh Thắng thôi

Sáng thứ 7….
Lại sang chảnh rồi….
Từ hôm sau chắc theo chân bám gót Bùi Minh Thắng thôi. Hết mã cmn rồi ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *