Mình rất ghét khi nghe nhạc chờ của ĐT nhưng lần này nghe của bạn Giang này chắc phải suy nghĩ lại một ngày nào đó chắc phải nhờ bạn ấy thâu âm cho tổng đài bên hoayeuthuong quá

Mình rất ghét khi nghe nhạc chờ của ĐT, nhưng lần này nghe của bạn Giang này chắc phải suy nghĩ lại, một ngày nào đó chắc phải nhờ bạn ấy thâu âm cho tổng đài bên #hoayeuthuong quá.