Cứ lần nào thấy tay xách nách mang cốp đồ ra đường đi làm là bà hàng xóm lại hỏi thăm

Cứ lần nào thấy tay xách nách mang cốp đồ ra đường đi làm, là bà hàng xóm lại hỏi thăm :
– Lại cãi nhau với chồng bị đuổi đi à cháu ?!
??

9 thoughts on “Cứ lần nào thấy tay xách nách mang cốp đồ ra đường đi làm là bà hàng xóm lại hỏi thăm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *